Danh sách các nhà tài trợ hội thao

 (Vẫn còn đang tiếp tục cập nhật....)

- Nhà tài trợ Kim cương: 
Nhà tài trợ kim cương hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - VNPT AN GIANG Nhà tài trợ kim cương hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - CÔNG TY CINOTEC 
Nhà tài trợ vàng hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - SAO MAI GROUP
 - Nhà tài trợ Vàng: 
 Nhà tài trợ vàng hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - LBM   
- Nhà tài trợ Bạc:
Nhà tài trợ bạchội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - Công ty TNHH (AMD) Sài gòn  Nhà tài trợ bạchội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - Công ty Brother
   
Nhà tài trợ bạc hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - VIETTEL AN GIANG  
- Nhà tài trợ Đồng:
 Nhà tài trợ đồng hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - Mobifone AG  Nhà tài trợ đồng hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - Công ty XSKT An Giang
   
Nhà tài trợ đồng hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - CÔNG TY FUJITSU  
- Bảo trợ:  
Nhà tài trợ bảo trợ hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - Công đoàn thông tin và truyền thông  
- Đồng tài trợ:
Đồng tài trợ hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - Phà An Giang  Đồng tài trợ hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - VTVCab An Giang
   
Đồng tài trợ hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - FPT Telecom  Đông tài trợ hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐẠI TRẦN GIA
   
Đông tài trợ hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - VIETNAMPOST  Đông tài trợ hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông SCTV
   
Đông tài trợ hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - Công ty cổ phần IN AN GIANG  
-Bảo trợ truyền thông:
Bảo trợ truyền thông hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang    Bảo trợ truyền thông hội thao ngành TTTT khu vực phía Nam 2019 - Báo An Giang
 

 (Vẫn còn đang tiếp tục cập nhật...)