Tin - Họp Ban Tổ chức Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực Phía Nam lần thứ XII năm 2019 tại An Giang

Sáng ngày 29/7/2019, ông Trương Minh Thuần - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang làm đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức (BTC) Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực Phía Nam lần thứ XII năm 2019. Cuộc họp có sự tham dự của Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang – Phạm Thế Triều cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương liên quan và các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực Phía Nam cùng tham dự. 

 

Ông Trương Minh Thuần - Giám đốc sở thông tin và truyền thông An Giang làm chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội thao vào sáng ngày 29/7/2019

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe ông Lê Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang trình bày báo cáo Kết quả chuẩn bị, thực hiện nhiệm vụ Ban tổ chức Hội thao truyền thống ngành thông tin và truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XII tại tỉnh An Giang năm 2019.