Khách sạn

DANH SÁCH CÁC KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ HUYỆN, THỊ THÀNH

STT Tên Khách Sạn Địa chỉ Phân loại SĐT
1 Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh An Giang  3A, Lê Hồng Phong, P Mỹ Bình, TP Long Xuyên   02963 832 009 
2 Khách sạn Hòa Bình  08 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên  2 sao  0296 3857 226
3 Khách sạn Phương Nam  Số 75 Trần Hưng Đạo, Bình Long 2, Mỹ Bình, LX  1 sao  0296 3953 006 - 0296 3953 008
4 Nhà khách Thắng Lợi 2  9 - Lê Hồng Phong, Tp. Long Xuyên    0296 3852 561
5 Khách sạn Hòa Bình 1  130 Trần Hưng Đạo, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang  3 sao  0296 6252 999
6 Khách sạn Quang Phương  697/35 Trương Định, Bình Khánh, TPLX, An Giang  1 sao  0296 3953 589
7 Khách sạn Gió Sông  472/24, Quản Cơ Thành, Tp. Long Xuyên  1 sao  296 3953 049 - 0296 3956 032 - 0296 3956 033
8 Khách sạn Đông Xuyên  9A Lương Văn Cù, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang  3 sao  0296 3942 260
9 Khách sạn Helen Ngọc Giang  173/1 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang  2 sao  0296 3956 979
10 Khách sạn Long Xuyên  173/1 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang  2 sao  0296 3956 979
11 Khách sạn Cửu Long  21 - Nguyễn Văn Cưng, Mỹ Long, TP. Long Xuyên  2 sao  0296 3941 427 - 0296 3941 426
12 Khách sạn Sao Mai  199 Quản Cơ Thành, phường Bình Khánh  1 sao  091 379 93 44
13 Khách sạn Thiên Thanh  280, Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên  1 sao  0296 3943 837
14 Khách sạn Bình Dân  12 - Lý Tự Trọng, P.Mỹ Long, Tp. Long Xuyên  1 sao  0296 3847 657
15 Khách sạn Kim Phát
 311/2C - Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên  2 sao  0296 3840 333
16 Khách sạn Kim Vân Bình  Số 3C1 Hàm Nghi, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên 1 sao   0296 3912 666
17 Khách sạn Bình Dân 2
 25-26-27 A2, Lý Thái Tổ, Tp. Long Xuyên  1 sao  0296 3942 030
18 Khách sạn Thái Bình Dương
 146/7AB, Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên  1 sao  0296 3840 798
19 Khách sạn Thái Bình 2  4 - Nguyễn Huệ A, Tp. Long Xuyên
  1 sao  0296 3846 452
20 Khách sạn Bích Ngọ  Tỉnh lộ 943, K. Tây Khánh 6, P. Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên    02963 921 828
21 Khách sạn Quang Phương 2  Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên   1 sao   0296 3888 222
22 Khách sạn An Long  281A - Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên  1 sao  0296 3956 979
23 Khách sạn Mai Vân Anh  1-2-3 Hàm Nghi, P. Bình Khánh, TPLX   1 sao  0296 6253 253
24 Khách sạn An Bình  1 - 2E Đinh Công Tráng, P.Binh Khánh, Tp. Long Xuyên    0296 3852 253
25 Khách sạn Thanh Phong  J15 +15A, Hùng Vương nối dài, P.Mỹ Phước,Tp. Long Xuyên    0296 3849 999
26 Khách sạn Lệ Hằng  19-20-21 Lý Thái Tổ, P. Mỹ Long,  TPLX  1 sao  0296 3849 151
27 Khách sạn Thủy Tiên
 209 - 211 - Lý Thái Tổ, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên  1 sao  0296 3849 077
28 Khách sạn Hoàng Kim  132/2 - Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang   1 sao  0296 3841 520
29 Khách sạn Thái Dương 2  39 Phạm Cự Lượng, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang  1 sao   0296 3845 566
30 Nhà nghỉ Huy Thuận
 Số 72-73 Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên An Giang
   0296 3959167

 


CÁC DỊCH VỤ KHÁC