Địa điểm du lịch

1. Miếu Bà Chúa Xứ ở Núi Sam


Địa chỉ: Núi Sam, P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang

Website thông tin thêm: https://gody.vn/diadiem/an-giang/nui-sam-mieu-ba-chua-xu

Bản đồ:


2. Rừng tràm Trà Sư


Địa chỉ: Xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 0296 6522 299

Facebook: https://www.facebook.com/rungtramtrasu/

Bản đồ:


3. Lâm Viên - Núi Cấm


Địa chỉ: Ấp An Hòa, An Hảo, Tịnh Biên, An Giang

Số điện thoại: 0296 3760 273

Website: http://captreonuicamangiang.com/index.php

Bản đồ:CÁC DỊCH VỤ KHÁC